زمان‌بندی نهمین مسابقه ملی فناوری نانو

زمان‌بندی نهمین مسابقه ملی فناوری نانو

نهمین مسابقه ملی فناوری نانو طی دو مرحله و به صورت تئوری در ۲۶-۳۱ اردیبهشت‌ماه و ۲۸ تیرماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد.

بستن