ثبت‌نام

علاقه‌مندان می‌توانند از یکی از دو طریق زیر نسبت به ثبت‌نام (انفرادی) در مسابقه ملی فناوری نانو ثبت‌نام کنند.

۱- مخاطبانی که در سایت نانو یا سایت‌های زیرمجموعه آن حساب کاربری دارند، بهتر است از طریق سایت آموزش فناوری نانو ثبت‌نام کنند.
۲- مخاطبانی که در سایت نانو حساب کاربری ندارند یا در دسترسی به حساب کاربری خود مشکل دارند می‌توانند از طریق فرم زیر (سایت ایوند) نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

ثبت‌نام

علاقه‌مندان می‌توانند از یکی از دو طریق زیر نسبت به ثبت‌نام (انفرادی) در مسابقه ملی فناوری نانو ثبت‌نام کنند.

۱- مخاطبانی که در سایت نانو یا سایت‌های زیرمجموعه آن حساب کاربری دارند، بهتر است از طریق سایت آموزش فناوری نانو ثبت‌نام کنند.
۲- مخاطبانی که در سایت نانو حساب کاربری ندارند یا در دسترسی به حساب کاربری خود مشکل دارند می‌توانند از طریق فرم زیر (سایت ایوند) نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

بستن