پل‌های ارتباطی با دبیرخانه مسابقه ملی فناوری نانو

پل‌های ارتباطی با دبیرخانه
مسابقه ملی فناوری نانو
۰۲۱-۶۶۵۵۳۶۷۱
۰۹۰۲۵۵۵۵۴۶۲
IRNanoComp@
Competition@nano.ir

شماره تماس : ۶۶۵۵۳۶۷۱-۰۲۱
موبایل:‌۰۹۰۲۵۵۵۵۴۶۲
کانال تلگرام: IRNanoComp@
ایمیل: Competition@nano.ir

بستن