پل‌های ارتباطی با دبیرخانه مسابقه ملی فناوری نانو

پل‌های ارتباطی با دبیرخانه
مسابقه ملی فناوری نانو
۰۲۱-۶۶۵۱۰۱۳۲
۰۹۰۲۵۵۵۵۴۶۲
IRNanoCompetition@
Competition@nano.ir

شماره تماس : ۶۶۵۱۰۱۳۲-۰۲۱
موبایل:‌۰۹۰۲۵۵۵۵۴۶۲
کانال تلگرام: IRNanoCompetiton@
رایانامه: Competition@nano.ir

بستن