درباره مسابقه ملی فناوری نانو

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای تحقق اهداف ترویجی و آموزشی تدوین‌شده در سند راهبردی فناوری نانو، اقدام به برگزاری مسابقه ملی فناوری نانو کرده است. این مسابقه بزرگترین رقابت علمی در حوزه فناوری نانو است که هر ساله توسط کارگروه ترویج و آموزش عمومی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با حضور هزاران نفر از علاقه‌مندان به فناوری نانو برگزار می‌شود. مسابقه ملی فناوری نانو علاوه بر ایجاد رقابت میان شرکت‌کنندگان، زمینه را برای اخذ گواهی توانمندی تدریس، اخذ مجوز شرکت در نانواستارت‌آپ و المپیاد بین‌المللی نانو فراهم می‌کند.

لوگوی مسابقه فناوری نانو

درباره مسابقه ملی فناوری نانو

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای تحقق اهداف ترویجی و آموزشی تدوین‌شده در سند راهبردی فناوری نانو، اقدام به برگزاری مسابقه ملی فناوری نانو کرده است. این مسابقه بزرگترین رقابت علمی در حوزه فناوری نانو است که هر ساله توسط کارگروه ترویج و آموزش عمومی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با حضور هزاران نفر از علاقه‌مندان به فناوری نانو برگزار می‌شود. مسابقه ملی فناوری نانو علاوه بر ایجاد رقابت میان شرکت‌کنندگان، زمینه را برای اخذ گواهی توانمندی تدریس، اخذ مجوز شرکت در نانواستارت‌آپ و المپیاد بین‌المللی نانو فراهم می‌کند.

لوگوی مسابقه فناوری نانو

 جوایز

 جوایز

  نحوه ثبت‌نام

  نحوه ثبت‌نام

ثبت‌نام انفرادی/نهاد

ثبت‌نام به دو صورت ممکن است: ثبت‌نام انفرادی از طریق سایت آموزش فناوری نانو و ثبت‌نام نهادی از طریق نهاد‌های ترویجی فعال ‌نانو در سراسر کشور است.

شرکت در آزمون

آزمون دهمین مسابقه ملی فناوری نانو در سال 1400 در سراسر کشور برگزار می‌شود.

ثبت‌نام انفرادی/نهاد

ثبت‌نام به دو صورت ممکن است: ثبت‌نام انفرادی از طریق سایت آموزش فناوری نانو و ثبت‌نام نهادی از طریق نهاد‌های ترویجی فعال ‌نانو در سراسر کشور است.

شرکت در آزمون (حضوری)

آزمون دهمین مسابقه ملی فناوری نانو در زمستان ۹۹ در سراسر کشور برگزار می‌شود.

 حامیان

 حامیان

بستن